Narkos

Hos oss tar vi emot dig i väntrummet och hjälper dig tillrätta. Sedan får du ha en pratstund med tandläkaren utan att behöva sitta i behandlingsstolen. Om det är möjligt och du vill, gör vi redan vid det första besöket en noggrann undersökning och tar röntgen. Ifall din tandläkarskräck är för stor för att vi ska kunna undersöka dig med instrument eller om du kväljs vid röntgen, kan de för dig svåra momenten göras i samband med en tandbehandling under narkos.

Vid ditt följande besök får du ett behandlings- och kostnadsförslag. Då beslutar vi tillsammans om vilken tandbehandling du ska ha. Du får också en noggrann information om allt du behöver veta inför narkosen.

Narkosläkaren ser till att du somnar behagligt och att du sover så djupt att ingenting under behandlingens gång kan störa dig eller väcka dig. När behandlingen är klar får du vakna upp och vila ut i en skön säng i vårt uppvakningsrum. Vår narkosläkare och tandsköterska tar hand om dig och hjälper dig.

Vi vill träffa dig några dagar efter narkosen för att informera om den behandling som har gjorts och för att göra en efterkontroll. Vi tycker det är viktigt att få veta hur du har känt det före och efter narkosen och hur du har upplevt vårt omhändertagande av dig.

Narkosen ges alltid av våra narkosläkare som har lång erfarenhet och som har specialistkompetens.

Tandbehandlingen under narkosen ges av tandläkare Matts Karlström.

Tyvärr ges inget ekonomiskt stöd från Landstinget för behandling under narkos.

När kan jag välja narkos

Om du har tandläkarskräck

Om du kväljs eller får kräkreflexer vid tandbehandling

Om du har ett stort tandvårdsbehov och önskemål om snabb behandling

Välkommen!

Vi är specialiserade på att ge vård till Dig med tandläkarskräck, tandvårdsrädsla eller andra obehagskänslor vid
tandbehandling

Givetvis är även du som inte är tandvårdsrädd välkommen!

Våra mål

Vi vill göra ditt besök hos oss så behagligt som möjligt.

Vi bemöter dig med respekt och förståelse för din tandläkarskräck och behandlar dig utan smärta och obehag.

Kontakt

Specialkliniken
Sveavägen 83
 113 50 Stockholm

 Tel. 08 - 32 60 80
info@specialtandvard.com