Rogivande medicin

Ibland händer det att enbart en lugn och trygg behandlingsmiljö inte räcker ända fram. Det kan exempelvis bero på att Du känner obehag inför ett specifikt moment såsom bedövning, att du har problem med kväljningar eller att Du har ett akut problem som måste åtgärdas. Ett bra hjälpmedel är då att med hjälp av ett rogivande läkemedel sänka stressnivån så att behandlingen ändå går att genomföra utan obehag. Vi använder Midazolamlösning Du dricker cirka 20 minuter innan Du ska in till Tandläkaren. Effekten blir att oron försvinner, Du blir mindre känslig både för smärta och kväljningar och tiden går lite fortare. Däremot förlorar du inte kontrollen utan är helt medveten om vad du gör och säger samt kan säga ifrån om det trots allt inte känns bra.

Eftersom reaktionsförmågan blir påverkad får Du oftast vila kvar en stund hos oss och undvika bilkörning under resten av dagen.

Välkommen!

Vi är specialiserade på att ge vård till Dig med tandläkarskräck, tandvårdsrädsla eller andra obehagskänslor vid
tandbehandling

Givetvis är även du som inte är tandvårdsrädd välkommen!

Våra mål

Vi vill göra ditt besök hos oss så behagligt som möjligt.

Vi bemöter dig med respekt och förståelse för din tandläkarskräck och behandlar dig utan smärta och obehag.

Kontakt

Specialkliniken
Sveavägen 83
 113 50 Stockholm

 Tel. 08 - 32 60 80
info@specialtandvard.com