08-32 60 80
info@specialtandvard.com
Sveav. 83, 113 50 Stockholm

För dig med tandvårdsrädsla

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med tandläkarskräck. För oss är det viktigt att du är i centrum och att tandvårdsteam och psykolog har ett nära samarbete kring din behandling.
ANPASSAD VÅRD

Vi är specialiserade på att ge vård till Dig med tandvårdsrädsla eller andra obehagskänslor vid tandbehandling. Givetvis är även du som inte är tandvårdsrädd välkommen!

SMITTSKYDD

På grund av det rådande läget ber vi dig med förkylningssymptom eller om du tillhör någon av riskgrupperna att avstå från annat än akuta besök hos oss.

Behandlingar

Förutom att vi alltid ser till att miljön är lugn och avslappnad så har vi som absolut krav att all behandling ska vara helt smärtfri och avbryter omedelbart vid minsta obehag.

Högkostnadskort

Numera finns goda möjligheter att få behandling av tandläkarskräck och att få viss tandvård utförd via landstingets högkostnadsskydd. För att få denna ekonomiska hjälp till behandling måste du ha ett uppdämt behandlingsbehov orsakat av tandläkarskräcken. En annan förutsättning är att du inte vågat gå till tandläkaren under lång tid eller att du enbart kunnat ta emot behandling under narkos på grund av din rädsla.

När tandläkaren och psykologen har gjort utredning av din tandläkarskräck ansöker vi om stöd från tandvårdsenheten vid landstinget.

Läs mer om högkostnadsskydd