08-32 60 80
info@specialtandvard.com
Sveav. 83, 113 50 Stockholm

Behandling av tandläkarskräck

Hos oss får Du:
 • Ett tandvårdsteam som förstår och respekterar din rädsla
 • Behandling av dina tänder.
 • Stöd och behandling för att minska/hantera eller bli av med din tandläkarskräck.

Många som har farit illa inom tandvården bär med sig negativa erfarenheter som präglat deras syn på tandvård. Vi vill ge dig möjlighet till nya sätt att tänka. Dessutom vill vi ge dig möjlighet att bygga upp ett förtroende för oss, så att du kan få ett nytt förhållningssätt till tandvård och bli fri från din tandläkarskräck.

Du kan ha upplevt att du känt dig i underläge i sjukvårds– och tandvårdssituationer. Vi erbjuder ett samarbete där du är i centrum och där vi alltid lyssnar till det du har att säga.

För oss är en lugn och behaglig atmosfär i behandlingen en självklarhet.

Många människor har med sig svåra känslor av utsatthet. Därför forcerar vi aldrig en behandling.

Vi har stor respekt för din tandläkarskräck. Vårt professionella sätt att bemöta dig och dina behov är viktigt för oss.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med tandläkarskräck. För oss är det viktigt att du är i centrum och att tandvårdsteam och psykolog har ett nära samarbete kring din behandling.

I samråd med dig finner vi en behandling som passar just Dina behov.

Så här går behandlingen av tandläkarskräck till:

Först träffar du Matts Karlström som är legitimerad tandläkare för ett samtal. Du får eventuellt också en undersökning av tänderna om du vill det.

När vi sedan går vidare behöver vi veta mer om dig och hur din tandläkarskräck tar sig uttryck. Vi gör då en utredning hos både tandläkare Matts Karlström och hos psykolog Eva Wikman.

Eva och Matts har behörighet från Landstingets Tandvårdsenhet att behandla personer med tandläkarskräck med stöd av Hälso- och Sjukvårdsnämndens högkostnadsskydd.

Vi ansöker sedan om pengar från landstinget för din behandling. Utrednings- och ansökningskostnader måste du dock betala själv. Vid godkänd bedömning från Landstingets Tandvårdsenhet gör Eva och Matts i samråd med dig en individuell behandlingsplan.

Behandlingen av tandläkarskräck hos psykoterapeuten Eva Wikman:

Vanligtvis börjar behandlingen av tandläkarskräck hos Eva. Behandlingen syftar till att du ska finna nya vägar att hantera din rädsla så att du gradvis blir lugnare och tryggare. Oftast sker behandlingen hos Eva och Margareta parallellt. Målsättningen och tillvägagångssättet diskuteras noga igenom tillsammans med dig så det passar dina behov.

Behandlingsmetoder av patienter med tandläkarskräck hos Eva Wikman:

Dessa kan se olika ut beroende på dina behov, önskemål och erfarenheter. Det vi erbjuder är:

 • Traumabearbetning
 • Stödjande samtal
 • Stresshantering/avslappning
 • Kris- och korttidsterapi
Behandlingen av tandläkarskräck hos tandläkare Matts Karlström:

Behandlingen hos tandläkaren syftar till att du ska finna nya vägar att hantera din tandläkarskräck så att du gradvis blir lugnare och tryggare. Du får i Din egen takt börja vänja dig vid behandling.

Du beslutar om vilken typ av behandling du vill ha i samråd med Matts.

Behandlingsmetoder

Dessa kan se olika ut beroende på dina behov, önskemål och erfarenheter. Det vi erbjuder är:

 • Varsam tandbehandling utan stress och smärta där Du får prova Dig framtill vad Du behöver för att må bra.
 • Avslappnings- och andningsövningar
 • Lugnande premedicinering, sedering
 • Narkos
 • Förebyggande friskvård och estetisk tandvård
Tidsram:

Hela behandlingen bör vara färdig inom ett år. Målsättning vid behandling av tandläkarskräck:

Att du ska få hela och fina tänder i en frisk mun och att du ska må bra under behandlingens gång. Att du ska bli fri från din tandläkarskräck.