08-32 60 80
info@specialtandvard.com
Sveav. 83, 113 50 Stockholm

Högkostnadskort

Numera finns goda möjligheter att få behandling av tandläkarskräck och att få viss tandvård utförd via landstingets högkostnadsskydd. För att få denna ekonomiska hjälp till behandling måste du ha ett uppdämt behandlingsbehov orsakat av tandläkarskräcken. En annan förutsättning är att du inte vågat gå till tandläkaren under lång tid eller att du enbart kunnat ta emot behandling under narkos på grund av din rädsla.

När tandläkaren och psykologen har gjort utredning av din tandläkarskräck ansöker vi om stöd från tandvårdsenheten vid landstinget. När ansökan blivit godkänd av tandvårdsenheten betalar du 200 kronor per behandlingstillfälle hos tandläkaren och 200 kronor per behandlingstillfälle hos psykologen. Du får en stämpel i ditt högkostnadskort vid varje behandlingstillfälle.

När du sammanlagt har betalat 1100 kronor inträder högkostnadsskyddet och du får ett frikort. Detta frikort gäller från och med datumet för första stämpeln och ett år framöver. Frikortet använder du för den behandling som Tandvårdsenheten ger bidrag till och då betalar du ingenting.

När detta bidrag är slut gäller samma regler för dig som för andra patienter beträffande kostnader för tandläkarvården som du fortsättningsvis får betala själv. Så länge Ditt frikort är giltigt kan du utnyttja det för annan vård där frikort gäller, till exempel på vårdcentral eller sjukhus.

Tyvärr ges inget ekonomiskt stöd från Landstinget för behandling under narkos.